Szanowni Państwo !

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada lecz przez to, kim jest;
nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi.”


Te rozbrzmiewające w naszych uszach słowa Jana Pawła II każą nam  – Radzie Rodziców działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Żorach Kleszczowie wierzyć w bezinteresowną pomoc jaką ludzie potrafią okazywać sobie nawzajem –  jedni drugim.

Tradycją naszej szkoły jest coroczny charytatywny bal karnawałowy organizowany przez Radę Rodziców. Dochód z tej imprezy w całości przeznaczany jest na potrzeby uczniów naszej placówki.
By uatrakcyjnić formułę tegorocznego balu, który odbędzie się 9 stycznia 2016 roku chcielibyśmy zorganizować loterię fantową. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc przy jej organizacji.

Jeśli posiadają Państwo jakieś produkty, usługi, gadżety, które mogliby Państwo nieodpłatnie przekazać na ten cel, bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną pomoc i wsparcie nas w tej akcji.

Fanty, deklaracje usług  składać można do 20 grudnia 2015 roku u przewodniczących poszczególnych rad klasowych bądź kontaktując się telefonicznie z przewodniczącym Rady Rodziców.

To dzięki ludziom o otwartych i szczodrych sercach możemy wspierać szkołę i uczniów, i realizować plany i zamierzenia jakie Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna uważa za istotne w procesie kształcenia i nauczania młodego pokolenia.

Szczegóły dotyczące naszej akcji będzie można śledzić na stronie internetowej naszej szkoły .

Za zrozumienie i wszelką okazaną pomoc i wsparcie będziemy Państwu niezmiernie wdzięczni.

Z wyrazami szacunku

 

Jarosław Gałuszka
Przewodniczący Rady Rodziców
przy ZSP – 6 w Żorach

tel. 509 050 933