Poniżej zamieszczamy zaktualizowany i uchwalony Statut szkoły i  przedszkola.

Zachęcamy do zapoznania się rodziców oraz uczniów.

Wiele zapisów zostało zmienionych. Przez okres pierwszego miesiąca wszelkie zmiany prezentujemy czerwonym kolorem czcionki.