Są w naszej społeczności szkolnej osoby, które działają na rzecz szkoły i dzieciaków po cichu, bez rozgłosu, a jednocześnie z pełnym zaangażowaniem. Z tego miejsca chciałabym podziękować p. Krzysztofowi Menżyk, który zaprosił radę rodziców do siedziby swojej firmy i udostępnił miejsce na stoisko z pracami uczniów.

Dziś, 8 września  z okazji dnia otwartego w firmie perMetal można było na naszym stoisku kupić kalendarze, kubki oraz prace uczniów.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu właściciela firmy udało nam się zebrać kwotę 1250,00 PLN.
Kwota ta zasili fundusze rady rodziców, które przeznaczane są na potrzeby uczniów naszej szkoły.

Dziękuję również wszystkim pozostałym osobom zaangażowanym z organizację i obsługę naszego stoiska.

Joanna Wikłacz