Drodzy Rodzice dziękujemy za udział w badaniu w zakresie ewaluacji wewnętrznej dotyczącej naszej współpracy.

Pytanie skierowane do Państwa brzmiało „Czy, jako Rodzic, czuje się Pan/Pani partnerem szkoły/przedszkola?” –

Czy może Pan/Pani zgłaszać swoje uwagi na temat różnych spraw dotyczących życia szkoły/przedszkola np. uroczystości szkolnych i przedszkolnych, organizacji pracy, dokumentów szkolnych/przedszkolnych?
Czy ma Pan/Pani szansę zaangażować się w działania proponowane przez Radę Rodziców?
Czy ma Pan/Pani możliwość współpracować z wychowawcą klasy np. w zakresie organizowania uroczystości klasowych, w sprawach dotyczących Pana/Pani dziecka?

Kule koloru zielonego oznaczały „Tak, czuję się partnerem szkoły/przedszkola”
Kule koloru żółtego oznaczały „Częściowo czują się partnerem szkoły”
Kule koloru czerwonego oznaczały „Nie czuję się partnerem szkoły”

Na zamieszczonych zdjęciach prezentujemy wyniki przeprowadzonego badania. Serdecznie dziękujemy za tak pozytywne oceny, jednocześnie dołożymy wszelkich starań w budowaniu pełnej i owocnej współpracy. Nad żółtymi i czerwonymi ocenami będziemy intensywnie pracować 🙂