Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Żorach obowiązujący od dnia 28.08.2019r.

 

ZSP 2019