W dniu 11.10.2018r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczyć w ogólnopolskim przedsięwzięciu pod nazwą „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018”. Zespół wzbogacił się o piękny okaz dębu czerwonego.

Ogólnopolska akcja NFOŚiGW pn. „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018” to wielkie przedsięwzięcie patriotyczno-ekologiczne, które ma na celu uczczenie w sposób szczególny 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a przy okazji także zwrócenie uwagi Polaków na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne Ojczyzny, gdyż taka proekologiczna postawa stanowi dzisiaj jedną z form nowoczesnego patriotyzmu.